Styrelsen föreslår: Det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner 500 euro till slutet av året

Regeringen har lagt fram en proposition om lagändring till riksdagen, genom vilken det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner och de tillfälliga lagändringarna om rörlighetsunderstöd skulle fortsättas till årets slut. Till följd av ändringen skulle det skyddade beloppet under deltids- eller behovsarbete också vara 500 euro under resten av året.

Andra tillfälliga ändringar i arbetslöshetskyddet har redan tidigare förlängts till slutet av året. Ändringarna relaterade till det skyddade beloppet och rörlighetsunderstödet var i sin tur avsedda att upphöra i slutet av oktober.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation välkomnar förändringen, eftersom den klargör giltigheten av tillfälliga lagändringar. Det är dock värt att notera att upphörandet av giltighetstiden varierar något beroende på ändringen.

Enligt förslaget om lagändring skulle det skyddade beloppet på 500 euro vara i kraft när ansökningstiden börjar senast den 31 december 2020. Det skyddade beloppet skulle alltså vara 300 euro för ansökningsperioder som börjar den 1 januari 2021 och därefter.

Rörlighetsunderstöd skulle kunna erhållas för heltidsarbete på grundval av en arbetsresa på mer än 2 timmar när arbetsresandet börjar senast den 31 december 2020.  Om anställningen börjar den 1 januari 2021 skulle villkoret för rörlighetsunderstöd för arbetsresa återigen vara 3 timmar.

Information om tillfälliga ändringar av arbetslöshetsskyddet som för närvarande gäller finns här: Sammandrag över de temporära ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och hur länge ändringarna är i kraft. Tabellen uppdateras med de senaste lagändringarna när en lagändring har godkänts av riksdagen.