Förmånsguide 2017

Förmånsbroschyren innehåller information om de förmåner arbetslöshetskassorna betalar. Dessa är inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa och alterneringsersättning till alterneringslediga.

Työttömyyskassojen etuusopas 2017
2.6MB, uppdaterat January 5th 2017


Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2017
2.6MB, uppdaterat January 5th 2017


Guide to unemployment fund benefits 2017
2.7MB, uppdaterat January 5th 2017


Кассы взаимопомощи, справочник по пособиям на случай безработицы 2017
2.7MB, uppdaterat January 5th 2017


Töötukassade hüvitiste teatmik 2017
2.6MB, uppdaterat January 5th 2017

Sivu päivitetty viimeksi 13.09.2017

Yleiset kirjanmerkit