Tulevat lakimuutokset

Työttömyysturvaan on valmisteilla useita muutoksia. Alle on koottu keskeiset tiedot muutoksista. Sivun sisältöä päivitetään sitä mukaan, kun tarkempaa tietoa muutoksista saadaan.

Osasta työttömyysturvalain muutoksia on julkaistu hallituksen esityksen luonnos. Osasta ei vielä ole saatavilla tarkempia tietoja. Näiden muutosten kohdalla tiedot perustuvat pääosin hallitusohjelmaan.

Huomaathan, että tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia.

Lakimuutokset 2024 voimaantulon mukaisessa järjestyksessä

Muutokset, jotka alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuttaa 1.1.2024.

Muutokset, jotka alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuttaa 1.4.2024.

Muutokset, jotka alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuttaa 1.8.2024.

Muutokset, jotka alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan vaikuttaa syyskuussa 2024.

Taulukko muutoksista

Nykyisin Muutoksen jälkeen Voimaantulo / sovellettaisiin
Työttömyyden alussa on viiden päivän omavastuuaika, jonka ajalle ei makseta työttömyysturvaa. Työttömyyden alussa on seitsemän päivän omavastuuaika, jonka ajalle ei makseta työttömyysturvaa. 1.1.2024 alkaen
Lomakorvaus pitämättömistä lomista ei vaikuta työttömyysturvaan. Lomakorvaus pitämättömistä lomista siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. 1.1.2024 alkaen
Työttömyysturva nousee vuodenvaihteessa kuluttajahintoihin sidotun kansaneläkeindeksin myötä. Työttömyysturvan määrä ei muutu, vaikka hinnat nousevat. 1.1.2024 alkaen
Alle 18-vuotaista lapsista maksetaan lapsikorotusta 150-285 euroa kuukaudessa. Lapsikorotuksia ei makseta. 1.4.2024 alkaen
Työttömänä voi ansaita 300 euroa ilman, että työttömyysturvan määrä muuttuu. Yli 300 euron työtulo laskee työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden. Työtulot laskevat työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden. 1.4.2024 alkaen
Työstä voi jäädä puolen vuoden mittaiselle vuorotteluvapaalle. Vuorotteluvapaajärjestelmä lopetetaan. 1.8.2024 alkaen
Työttömyysturvan määrä on sama koko enimmäiskeston ajan. Työttömyysturva laskee

  • 80 % tasolle alkuperäisestä kahdeksan työttömyysviikon jälkeen (noin kaksi kuukautta) ja
  • 75 % tasolle alkuperäisestä 34 työttömyysviikon (noin kahdeksan kuukautta).
1.9.2024 alkaen
Työskentely palkkatuella kerryttää oikeutta ansiosidonnaiseen 75 %:sesti. (Joka neljäs työviikko jätetään huomioimatta.) Työskentely palkkatuella ei kerrytä oikeutta ansiosidonnaiseen. 1.9.2024 alkaen
Iän perusteella on erilaisia poikkeuksia, jotka vaikuttavat päivärahan kestoon ja määrään. Ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan. (Huom. yksityiskohdat muutoksista saadaan myöhemmin.) 1.9.2024 alkaen
Ansiosidonnaista voi saada, kun on työskennellyt kassan jäsenenä puoli vuotta. Ansiosidonnaista voi saada, kun on työskennellyt kassan jäsenenä vuoden. 2.9.2024 alkaen
Ansiopäivärahaa voi saada, kun on työskennellyt 18 tuntia viikossa (puolen vuoden ajan). Ansiopäivärahaa voi saada, kun on ansainnut palkkaa minimieuromäärän kuukaudessa (vuoden ajan). 2.9.2024 alkaen

Muut muutokset

Lisätietoa

Lakimuutoshanke STM048:00/2023
Hallituksen esityksen luonnos: HE-luonnos (PDF)
Lakimuutoshankkeeseen sisältyy työssäoloehdon pidennys, suojaosan poisto, lapsikorotusten poisto, omavastuuajan pidennys sekä lomakorvauksen jaksotuksen palautus.

Lakimuutoshanke: STM063:00/2023
Lakimuutoshankkeeseen sisältyy ansiosidonnaisen porrastus, ikäsidonnaisten poikkeusten poisto sekä muutos, jonka myötä työssäoloehto ei kerry palkkatuetusta työstä.

Lakimuutoshanke: STM049:00/2023
Lakimuutoshankkeeseen sisältyy indeksien jäädytys.

Sivu päivitetty 6.9.2023