Tillfälliga undantag i arbetslöshetsskyddet fortsättar till slutet av september

Riksdagen har godkänt lagändringar, genom vilka det skyddade beloppet av arbetslöshetsskyddet höjs, villkoren för rörlighetsersättning underlättas samt företagarnas rätt till arbetsmarknadsstöd under verksamhetsperioden fortsätter till slutet av september.

Den förhöjda skyddsdelen innebär att den som får inkomstrelaterad dagpenning kan tjäna 500 euro i månaden utan att lönen påverkar dagpenningen. För den del som överstiger 500 euro minskar lönen dagpenningen med 50 cent per löneeuro. Utan höjning är skyddsdelen 300 euro i månaden.

I och med lagändringen gäller skyddsdelen om 500 euro när ansökningsperioden börjar senast 30.9.2021. Skyddsdelen är 300 euro för ansökningsperioder som börjar 1.10.2021 och därefter.

Du kan beräkna påverkan av lönen för deltidsarbete eller kortjobb på din dagpenning med hjälp av TYJ:s kalkylator.

Kalkylatorn beaktar skyddsdelen på 500 euro, påverkan av lönen som överskrider skyddsdelen och påverkan av maximi- och minimibeloppen. Maximibeloppet innebär att det totala beloppet för dagpenning och inkomsten inte får överstiga den lön som inkomstrelaterad dagpenning baseras på. Minimibeloppet innebär däremot att inkomstrelaterad dagpenning alltid är minst lika hög som det belopp som skulle betalas som FPA:s grunddagpenning.

Rörlighetsunderstödets krav på arbetsresan fortsätter att vara två timmar

Rörlighetsunderstöd kan beviljas när man som arbetslös tar emot arbete som är beläget långt ifrån den nuvarande bosättningsorten. Beloppet för rörlighetsunderstöd är 726–1045 euro per månad och betalas ut för en period på högst två månader.

Med den temporära lagändringen förkortas rörlighetsunderstödets krav på den dagliga arbetsresan tur och retur från tre till två timmar. Ändringen gäller heltidsarbete. För deltidsarbete har kravet för arbetsresan redan tidigare varit två timmar. Kravet på två timmars arbetsresa uppfylls när enkelresa till arbetet är mer än en timme.

I och med lagändringen kan rörlighetsunderstöd fås om den dagliga arbetsresan överstiger två timmar vid en heltidsarbete när anställningsförhållandet börjar senast den 30.9.2021.  Om anställningsförhållandet börjar den 1.10.2021 eller senare är pendlingskravet åter tre timmar.

Mer information om rörlighetsunderstöd: Rörlighetsunderstöd för långa arbetsresor

Arbetsmarknadsstöd till företagare under företagsverksamhet

Företagare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA, även om företagsverksamheten fortsätter om företagets inkomster har minskat till följd av epidemin. Arbetsmarknadsstöd kan erhållas när inkomsterna från företagsverksamheten är mindre än 1 090 euro per månad på grund av epidemin.

Om företagsverksamheten har upphört eller om den är en bisyssla och personen är medlem i en arbetslöshetskassa, är det möjligt att få inkomstrelaterad dagpenning i stället för arbetsmarknadsstöd.

Både utbetalningen av arbetsmarknadsstöd och inkomstrelaterad dagpenning förutsätter att man anmäler sig som arbetssökande i TE-byråns nättjänst. Förmånen kan sökas retroaktivt för en tid av upp till tre månader, men den kan endast erhållas för en tid under vilken du har varit anmäld hos TE-byrån.

Läs mer

Aktuell sammandrag över de temporära ändringarna i lagen