Gå till innehållet

Förmånsguide

Förmånsguide

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2019

Förmånsbroschyren innehåller information om de förmåner arbetslöshetskassorna betalar. Dessa är inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa, alterneringsersättning till alterneringslediga och rörlighetsunderstöd.