ARBETSLÖSHETSKASSOR

En arbetslöshetskassa är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning vars medlemmar är antingen löntagare eller företagare. Uppgiften för arbetslöshetskassorna är att betala förtjänstskydd till medlemmarna under perioder då de är arbetslösa.

Arbetslöshetskassorna sköter en lagstadgad uppgift och betalningsförutsättningarna för samtliga förmåner fastställs i lagen. Finansinspektionen övervakar arbetslöshetskassornas verksamhet.

I Finland finns 26 arbetslöshetskassor för löntagare och två arbetslöshetskassor för företagare.

Sivu päivitetty viimeksi 03.01.2017

Yleiset kirjanmerkit