Dagpenning för företagare

Vem är en företagare

Med företagare avses enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa en person som utför förvärvsarbete utan att stå i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Enligt lagen betraktas också en person som står i ett arbetsförhållande som en företagare, om personen, endera ensam eller tillsammans med sin familj, äger en tillräckligt stor andel av det företag där han eller hon arbetar. Kom ihåg att kontrollera om du omfattas av företagares eller löntagares arbetslöshetsförsäkring om du arbetar i ett familjeföretag!


Företagsverksamhet som huvud- eller bisyssla

Företagsverksamhet kan utövas som huvud- eller bisyssla. Företagsverksamheten betraktas som huvudsyssla om den arbetsinsats som verksamheten kräver är så stor att den hindrar en person att ta emot heltidsarbete. En person som utövar företagsverksamhet som huvudsyssla kan vara medlem i en löntagarkassa endast under övergångstiden på 18 månader (se Övergång till företagsverksamhet eller lönarbete). Inkomstrelaterad dagpenning betalas inte då en person utövar företagsverksamhet som huvudsyssla.

Företagsverksamheten betraktas i regel som bisyssla då företagsverksamheten har utövats vid sidan om heltidsarbete. Företagsverksamhet som bisyssla utgör inget hinder för medlemskap i en löntagarkassa eller för betalning av inkomstrelaterad dagpenning. Förvärvsinkomsterna från företagsverksamheten beaktas då som inkomst som ska jämkas. Observera att arbetsvillkoret för företagare inte ackumuleras i löntagarkassan.


I Finland finns det två arbetslöshetskassor för företagare:

  • Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa www.ayt.fi
  • Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland www.syt.fi

När du är företagare

  • Du kan ansluta dig till en arbetslöshetskassa för företagare om den lagstadgade pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL, ArPL) du tecknat är minst 12 816 euro per år.
  •  
  • Om du idkar företagsverksamhet som huvudsyssla kan du höra till en löntagarkassa endast under övergångsperioden på 18 månader.
  •  
  • När du ansöker om dagpenning utreder TE-byrån huruvida företagsverksamheten utgör ett hinder för utbetalning av dagpenning.


Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2019

Yleiset kirjanmerkit