Förutsättningar för dagpenning

Betalning av inkomstrelaterad dagpenning för företagare förutsätter att du

  • har upphört med företagsverksamheten eller inte längre arbetar i företaget
  • anmäler dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån
  • har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 18 månader
  • uppfyller arbetsvillkoret på 18 månader under tiden som medlem i kassan
  • är i åldern 17–64 år


Företagsverksamheten eller arbetet i företaget upphör

När en person bedriver företagsverksamhet som heltidssyssla betalas ingen inkomstrelaterad dagpenning. Rätt till inkomstrelaterad dagpenning kan uppkomma om företagsverksamheten bevisligen har upphört eller om arbetet i företaget har upphört på det sätt som anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Arbets- och näringsbyrån utreder de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållandet av dagpenning.


Arbetsvillkor för företagare

Arbetsvillkoret för företagare uppfylls när du som medlem i företagarkassan har bedrivit företagsverksamhet som till omfattningen är väsentlig i minst 18 månader.

År 2017 anses företagsverksamheten till sin omfattning vara väsentlig då du har tecknat en pensionsförsäkring för en årlig inkomst på minst 12 564 euro. I arbetsvillkoret inräknas arbetsperioder som är minst fyra månader långa och arbetsvillkoret ska uppfyllas under de 48 månader som föregår arbetslösheten. Arbetsvillkoret för företagare ackumuleras inte för t.ex. perioder då företagaren får studiestöd, arbetslöshetsförmån, sjuk-, partiell sjuk- eller moderskapspenning.

Sivu päivitetty viimeksi 03.01.2017

Yleiset kirjanmerkit