Dagpenningskalkylator 2019

Du kan beräkna en riktgivande uppskattning av den kommande inkomstrelaterade dagpenningen med hjälp av dagpenningskalkylatorn.

Inkomster och förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen:Mer information

Kalkylatorn är avsedd för att uppskatta den inkomstrelaterade dagpenningen för löntagare.

>> Dagpenningstabell för företagare

>> Tabell över alterneringsersättning


Tips för att använda dagpenningskalkylator

Månadslön
Fyll i din genomsnittliga bruttolön i fältet. Vid fastställandet av inkomstrelaterad dagpenning beaktas lönen under minst 26 veckor (6 mån). Läs mer här: Fastställande av lön

Barn
Meddela antalet barn under 18 år som du försörjer.

Förhöjningar
Förutsättningar förförhöjd förtjänstdel: Förhöjd dagpenning

Inkomster från deltidsarbete
Ange i fältet din arbetsinkomst du har haft under ansökningsperioden för inkomstrelaterad dagpenning om du arbetar deltid, om din arbetstid är förkortad på grund av permittering, om du arbetar heltid i högst två veckor eller om du bedriver företagsverksamhet som bisyssla. Läs mer här: Arbetsinkomstens inverkan på dagpenningen

Sociala förmåner
Ange i fältet det förmånsbelopp du fått under ansökningsperioden om det är en social förmån som ska avdras. Förteckning över förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen: Sociala förmåners inverkan på dagpenningen

Yleiset kirjanmerkit