Blanketter

Skicka ansökan, löneintyg och andra bilagor till ansökan direkt till din egen arbetslöshetskassa. Samorganisationen förmedlar inte ansökningsdokument till kassorna.

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning
Blanketter
499KB, uppdaterat February 23rd 2016

Löneintyg för arbetslöshetskassa
Blanketter
375KB, uppdaterat June 11th 2015

Utredning till arbetslöshetskassan över arbetstid och lön per kalendervecka
Blanketter
267KB, uppdaterat June 11th 2015

Beräkning av försäljningvinst
Blanketter
353KB, uppdaterat January 7th 2016

Ansökan om alterneringsersättning (ända till 2015)
Blanketter
314KB, uppdaterat January 7th 2015

Ansökan om alterneringersättning (sedan 2016)
Blanketter
313KB, uppdaterat December 22nd 2015

Alterneringsavtal
Blanketter
177KB, uppdaterat September 8th 2014

Sivu päivitetty viimeksi 22.12.2015

Yleiset kirjanmerkit