Expert på utkomstskydd och forum för samverkan

Om du blir arbetslös

Kom ihåg att anmäla dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) senast den första dagen du är arbetslös.

Den första ansökningen kan du skicka till din egen arbetslöshetskassa 2-3 veckor efter att du har blivit arbetslös.

OBSERVERA

Skicka aldrig ansökningar och löneintyg till Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Alla ansökningar och intyg ska skickas till arbetstagarens egen arbetslöshetskassa.

Om du har frågor beträffande dina dagpenningsärenden ska du vända dig till din egen arbetslöshetskassa. Din egen kassa ger dig även råd i frågor om ditt medlemskap och om erhållande och utbetalning av arbetslöshetsförmåner.

PRESENTATION

Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f. är en intresse- och utbildningsorganisation och ett samarbetsorgan för arbetslöshetskassorna. Samorganisationen utvecklar arbetslöshetsskyddet och kassornas verksamhet samt upprätthåller expertisen hos dessa. Alla de 26 arbetslöshetskassor som är verksamma i Finland är medlemmar i samorganisationen.

Vår verksamhet leds av en styrelse som består av representanter för medlemskassorna. Ett kontor med sex anställda och en arbetsgrupp bestående av representanter för kassorna svarar för genomförandet av tjänsterna.

Yleiset kirjanmerkit