Päivärahalaskuri 2019

Voit laskea suuntaa-antavan arvion tulevasta ansiopäivärahasta päivärahalaskurin avulla.


Ansiopäivärahaa vähentävät ansiot ja etuudet:Muu laskuriin liittyvä sisältö

Laskuri on tarkoitettu palkansaajan ansiopäivärahan arvioimiseen.

>> Siirry yrittäjän ansiopäivärahataulukkoon

>> Siirry vuorottelukorvaustaulukkoon


Ohjeita laskurin käyttöön

Kuukausipalkka
Täytä kenttään keskimääräinen bruttopalkkasi. Palkka huomioidaan ansiopäivärahan määrityksessä vähintään 26 viikon (6 kk) ajalta. Lisätietoa: Palkanmäärittely

Lapset
Ilmoita alle 18-vuotiaiden huollettavien lastesi lukumäärä.

Korotukset
Valitse korotettu ansio-osa, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun ja palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa. Lisätietoa: Korotettu päiväraha

Työtulo
Täytä kenttään ansiopäivärahan hakujakson aikana ansaitsemasi työtulot bruttomääräisenä, jos teet osa-aikatyötä, päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta, olet alle kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä tai harjoitat sivutoimista yritystoimintaa. Lisätietoa: Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan

Sosiaalietuudet
Täytä kenttään hakujakson aikana saamasi etuuden määrä bruttomääräisenä, jos kyseessä on vähennettävä sosiaalietuus. Lista ansiopäivärahaa vähentävistä etuuksista: Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan

Yleiset kirjanmerkit