Päivärahalaskuri 2014

Voit laskea suuntaa-antavan arvion tulevasta ansiopäivärahasta päivärahalaskurin avulla.

Laskuri on tarkoitettu palkansaajan ansiopäivärahan arvioimiseen. Yrittäjän ansiopäiväraha määräytyy hieman eri tavoin kuin palkansaajan ansiopäiväraha. Arvioi yrittäjätulon perusteella määräytyvä päivärahasi kohdassa Yrittäjän päivärahataulukko.

Ansiopäivärahaa vähentävät ansiot ja etuudet:Ohjeita laskurin käyttöön

Kuukausipalkka
Täytä kenttään keskimääräinen bruttopalkkasi. Palkka huomioidaan ansiopäivärahan määrityksessä vähintään 26 viikon (6 kk) ajalta. Lisätietoa: Palkanmäärittely

Lapset
Ilmoita alle 18-vuotiaiden huollettavien lastesi lukumäärä.

Korotukset
Valitse korotettu ansio-osa, jos täytät korotusosan edellytykset työhistoriasi tai työllistymistä edistävään palvelun osallistumisen perusteella. Korotusosan edellytykset: Korotettu päiväraha

Työtulo
Täytä kenttään ansiopäivärahan hakujakson aikana ansaitsemasi työtulot, jos teet osa-aikatyötä, päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta, olet alle kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä tai harjoitat sivutoimista yritystoimintaa. Lisätietoa: Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan

Sosiaalietuudet
Täytä kenttään hakujakson aikana saamasi etuuden määrä, jos kyseessä on vähennettävä sosiaalietuus. Lista ansiopäivärahaa vähentävistä etuuksista: Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan

Yleiset kirjanmerkit