Työmarkkinatuen saajiin vaikuttavia lakimuutoksia voimaan vuodenvaihteessa

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 14.12.2012

Työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tulojen perusteella päättyy

Eduskunta on vahvistanut lakimuutoksen, jonka myötä työmarkkinatuen saajan puolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen määrään. Lakimuutos tulee voimaan vuoden vaihteessa.

Työllistämisrahakokeilu kannustaa työn vastaanottamiseen


Pitkäaikaistyöttömälle henkilölle voidaan maksaa kertaluontoinen työllistymisraha, jos hän ottaa vastaan vähintään 3 kuukauden mittaisen palkansaajan työssäoloehtoon luettavan työn. Työllistymisraha on mahdollisella lapsikorotuksella korotettua kuukauden työmarkkinatukea vastaava bonus työn vastaanottamisen kannustamiseksi. Kokeilu kestää 31.12.2015 saakka ja se koskee tiettyja, laissa määriteltyjä kuntia.

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit