Työttömyysturvalakia uudistetaan

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 4.9.2013

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Lakimuutos tulee esityksen mukaan voimaan vuoden 2014 alusta.

Huomaathan, että tässä infomateriaalissa esitetyt tiedot ovat alustavia ja perustuvat hallituksen esitykseen. Lakimuutoksen sisältö voi muuttua eduskuntakäsittelyn aikana. Materiaalin tarkoituksena on kuvata työttömyysturvalakiin esitettyjä muutoksia mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä omaan työttömyyskassaasi.


HE 90/2013 uusi
EnnenJälkeen
Palkansaajan ansiopäivärahan edellytykset voivat täyttyä 8 kuukaudessa.Palkansaajan ansiopäivärahan edellytykset voivat täyttyä 6 kuukaudessa.
Täyttä ansiopäivärahaa maksetaan enintään 500 päivän ajan. Täyttä ansiopäivärahaa maksetaan enintään 300, 400 tai 500 päivän ajan.

Kestoon vaikuttavat työhistoria (yli/alle 3 vuotta) ja kieltäytyminen TE-toimiston esittämistä työllistämistä edistävistä palveluista.
34 viikon (8 kk) työssäoloehdon täyttyessä

 • asetetaan 7 päivän omavastuuaika, jolta ei makseta ansiopäivärahaa.
 • määritellään ansiopäiväraha työssäoloehdon aikana tehdyn työn perusteella.
 • 500 päivän enimmäisaika alkaa alusta.
26 viikon (6 kk) työssäoloehdon täyttyessä

 • asetetaan 7 päivän omavastuuaika, jolta ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaikaa ei aseteta, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edellisen päivärahakauden ja omavastuuajan asettamisesta.
 • määritellään ansiopäiväraha työssäoloehdon aikana tehdyn työn perusteella. Päivärahaa ei määritellä, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edellisen päivärahakauden alkamisesta ja edellisestä määrityksestä.
 • 400 tai 500 päivän enimmäisaika alkaa alusta.

Ansiopäivärahaan voidaan maksaa korotettu ansio-osa (57,5 % / 35 %) tai hieman korkeampi muutosturvan ansio-osa (65 % / 37,5 %).

Kolmen vuoden työhistorian perusteella voidaan maksaa korotettua ansio-osaa 20 päivältä.

20 vuoden työhistorian perusteella voidaan maksaa korotettua ansio-osaa 100 päivältä.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa tai muutosturvan ansio-osaa enintään 200 päivältä.Ansiopäivärahaan voidaan maksaa korotettu ansio-osa (65 % / 37,5 %).

20 vuoden työhistorian perusteella voidaan maksaa korotettua ansio-osaa 90 päivältä.

Työllistämistä edistävän palvelun ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa enintään 200 päivältä.
Vuosina 1950-1954 syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta, jos hän

 • täyttää 59 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja
 • on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65 vuotiaaksi asti, jos hän

 • täyttää 60 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja
 • on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.


Vuosina 1950-1954 syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta, jos hän

 • täyttää 59 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja
 • on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuosina 1955-1956 syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65 vuotiaaksi asti, jos hän

 • täyttää 60 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja
 • on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65 vuotiaaksi asti, jos
 • hän täyttää 61 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja
 • on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Soviteltu ansiopäiväraha voi yhdessä työtulon kanssa olla enintään 90 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Korotettua ansio-osaa tai muutosturvan ansio-osaa maksettaessa soviteltu ansiopäiväraha ja ansaittu palkka voivat yhteensä olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.
Soviteltu ansiopäiväraha voi yhdessä työtulon kanssa olla enintään 95 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta.
Yrittäjän ansiopäivärahan edellytykset voivat täyttyä 18 kuukaudessa.Yrittäjän ansiopäivärahan edellytykset voivat täyttyä 15 kuukaudessa. HUOM. voimaantulo 1.1.2015.

Lisätietoa

Hallituksen esitys työttömyysturvalain muuttamisesta: HE 90/2013

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 29.8.2013: Ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahakauteen muutoksia

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit