Korotetun ansiopäivärahan taso laskee merkittävästi vuodenvaihteessa

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 29.11.2016

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta. Tämä vaikuttaa ansiopäivärahan perusosaan, taitekohtaan ja lapsikorotuksiin. Lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavan korotetun ansio-osan määrä laskee.

Ilman korotettua ansio-osaa maksettavan ansiopäivärahan taso laskee työttömyyttä edeltävästä palkasta riippuen useimmalla 4-10 euroa.

Lapsikorotukset laskevat enimmillään noin 1,70 euroa kuukaudessa.

Korotetun ansio-osan leikkauksen vaikutus on sitä suurempi, mitä suuremmat henkilön tulot ovat olleet ennen työttömyyttä. Vaikutus vaihtelee muutamasta kympistä satoihin euroihin kuukaudessa. Korotettua ansio-osaa maksetaan ensi vuonna pääosin enää vain työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Aiemmin korotettua ansio-osaa on voinut saada myös pitkän työhistorian perusteella.

Päivärahan muutos 2017
Palkka ennen työttömyyttä Ansiopäiväraha 2017 / kk Muutos vuodesta 2016 Korotettu ansiopäiväraha 2017 / kk Muutos vuodesta 2016
1 000 € 812 € -3 € 838 € -10 €
1 500 € 1 027 € -4 € 1 100 € -25 €
2 000 € 1 241 € -4 € 1 362 € -39 €
2 500 € * 1 456 € -4 € 1 625 € -54 €
3 000 € 1 670 € -4 € 1 887 € -68 €
3 500 € 1 820 € -10 € 2 071 € -107 €
4 000 € 1 916 € -10 € 2 190 € -154 €
4 500 € 2 011 € -10 € 2 310 € -202 €
5 000 € 2 106 € -10 € 2 429 € -250 €
* Ansiopäivärahan saajan keskimääräinen palkka ennen työttömyyttä on noin 2 500 euroa kuukaudessa.


Katso myös

Lisätietoa korotettua ansio-osaa koskevista muutoksista: 17.11.2016 - Esitys työttömyysturvan keston lyhentämisestä hyväksytty

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit