Työttömyyskassan jäsenyys on nuoren tärkein vakuutus

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 17.6.2016

Moni nuori ei liity ensimmäisten työsuhteidensa aikana työttömyyskassaan, vaikka he voisivat jäsenenä saada ansiopäivärahaa. Jo 18 tunnin työ viikossa puolen vuoden ajan täyttää ansiopäivärahan työssäolovaatimuksen.

Työttömyysvakuutus on nuorille erityisen tärkeä, sillä työttömyyden riski on nuorena korkea. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan työttömyysvakuutuksen ulkopuolelle jäävät useimmin pienituloiset ja epäsäännöllisissä työsuhteissa olevat nuoret. Suurin osa näistä nuorista täyttäisi ansiopäivärahan työssäolovaatimuksen ja voisi näin saada ansiopäivärahaa työttömyyden aikana.

Työttömyyskassaan voi liittyä jo opiskellessa. Tällöin ansiopäivärahan työssäolovaatimus voi kertyä opintojen ohella esimerkiksi kesä- tai osa-aikatöissä. Jos nuori ei valmistuttuaan löydä heti työtä, hän saa kassan jäsenyyden ansiosta ansiopäivärahaa työttömyyden ajalta.

Työttömyyskassojen jäsenmaksut määräytyvät alakohtaisen työttömyyden mukaan. Jäsenmaksu voi olla tasasuuruinen tai riippua tuloista. 2000 euroa kuukaudessa ansaitsevan vuosittainen jäsenmaksu kassassa on keskimäärin 115 euroa.

Ero työttömyyskassan jäsenilleen maksaman ansiopäivärahan ja Kelan muille kuin kassan jäsenille maksaman peruspäivärahan välillä riippuu tuloista seuraavasti:

Ansiopäiväraha-peruspäiväraha 2016
Työttömyyttä edeltänyt palkka / kk 1000 €1500 €2000 €2500 €
Kassan jäsenen
ansiopäiväraha / kk
816 €1030 €1245 €1460 €
Muille kuin jäsenille maksettu
peruspäiväraha / kk
703 €703 €703 €703 €
Erotus kuukauden
työttömyyden aikana
113 €327 €542 €757 €
Lisätietoa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön verkkosivuilla:Takaisin

Yleiset kirjanmerkit