Ansiopäivärahapäätökset ovat aiempaa selkeämpiä

Katri Kangas (katri.kangas a tyj.fi), 29.6.2017

Työttömyyskassojen antamat ansiopäivärahapäätökset on uudistettu. Uudistamisen tarkoituksena on ollut parantaa päätösten ymmärrettävyyttä ja selkeyttä.

Uusissa päätöksissä on kiinnitetty huomiota erityisesti asiakkaan näkökulmaan. Työttömyysturvaa koskevat säädökset on pyritty esittämään päätöksissä yleiskielellä. Päätöksissä on myös alettu käyttää sinä-muotoa teitittelyn sijaan.

Päätöksiin on lisätty aiempaa enemmän yksilöllisiä tietoja, jotka kassan järjestelmä tulostaa päätöksiin automaattisesti. Esimerkiksi päivärahan määrän laskemisessa käytetyt palkkatiedot ja laskutavat löytyvät päätöksistä.

Ansiopäivärahapäätöksiä uudistettaessa kerättiin palautetta ansiopäivärahapäätösten ymmärrettävyydestä. Tehdyn asiakaskyselyn mukaan erityisesti uusista päätöksistä löytyvät, asiakkaan omaa tilannetta kuvaavat luvut ja laskukaavat auttavat häntä ymmärtämään päätöksen sisällön. Sanallinen kuvaus päivärahan laskemisesta ei sellaisenaan useinkaan ole ymmärrettävä.

Selkeämmät päätökset helpottavat asiointia työttömyyskassassa. Päätösten ymmärrettävyys on tärkeää myös asiakkaan oikeusturvan kannalta. Asiakkaan on ymmärrettävä saamansa ansioturvapäätöksen sisältö, jotta hän voi tarvittaessa hakea päätökseen muutosta. Selkeämmät päätökset voivat myös vähentää väärinymmärryksistä johtuvien valitusten määrää.

Uudet päätösmallit otettiin käyttöön vuoden alussa eli ne ovat olleet kassojen käytössä nyt noin puoli vuotta. Selkeytetyt päätökset on otettu hyvin vastaan, kertoo Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön hallituksen puheenjohtaja ja IAET-kassan kassanjohtaja Outi Mäki. IAET-kassa on jäsenmäärältään Suomen toiseksi suurin työttömyyskassa.

- IAET-kassa on saanut etuudensaajilta puhelimitse myönteistä palautetta siitä, että päätökset ovat olleet helpompia ymmärtää. Yleinen tuntuma on, että puhelin- ja sähköpostitiedustelut sekä kysymykset päivärahan tasosta ja päivärahan perusteena olevasta palkasta ovat vähentyneet, Mäki sanoo.

- Uudistetuissa päätöksissä näkyvät tiedot esimerkiksi päivärahan laskutavoista eivät myöskään ole aiheuttaneet ihmetystä päätöksen saajissa.

Erilaisia ansioturvapäätöksiä on yhteensä noin 350 ja päätösmalleja kaikkiaan yli 400. Työttömyyskassat antavat vuosittain yli miljoona päätöstä, joten päätösmallit ovat merkittävä osa kassojen viestintää. Työttömyyskassojen antamia päätösmalleja ylläpidetään Työttömyyskassojen Yhteisjärjestössä. Kaikki Suomessa toimivat työttömyyskassat ovat jäseninä Yhteisjärjestössä.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Hallituksen puheenjohtaja, kassanjohtaja Outi Mäki
09 4763 7657
outi.maki a iaet.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit