AYT-kassa sulautuu SYT-kassaan 1.1.2020

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 27.5.2019

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan ja Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan kassan kokoukset ovat hyväksyneet sulautumissopimuksen, jonka perusteella AYT-kassa sulautuu SYT-kassaan ensi vuoden alussa.

Fuusio ei edellytä kassan jäseniltä toimenpiteitä. AYT-kassassa vakuutettujen jäsenyys jatkuu vuoden alusta lukien SYT-kassassa ja yhdistymistä ennen kertyneet jäsenyys- ja työskentelykaudet luetaan hyväksi SYT-kassassa.

SYT-kassan puheenjohtajan Susan Äijälän mukaan sulautumisella tavoitellaan positiivisia vaikutuksia kassan talouteen, hallintoon ja palvelujen tuottamiseen.

Sulautumisen myötä SYT:n jäsenmäärä nousee noin 30 000 jäseneen. Kassat muodostavat yhdistyessään vakavaraisen ja kustannustehokkaan työttömyyskassan. Molemmat kassat vastaavat lain, sääntöjensä ja päätöstensä mukaisista velvoitteista sulautumiseen asti. Sulautuminen edellyttää vielä kassoja valvovan viranomaisen Finanssivalvonnan hyväksyntää.


LisätietoaTakaisin

Yleiset kirjanmerkit