Aktiivimalli II:n valmistelu etenee

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 29.6.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut esitysluonnoksen omaehtoisen työnhaun mallista, eli ns. aktiivimalli II:sta. TEM:n mukaan tavoitteena on antaa esitys lakimuutoksesta eduskunnalle syksyllä. Esitysluonnoksessa työtön velvoitettaisiin hakemaan enintään neljää työmahdollisuutta kuukaudessa ja raportoimaan työhausta kuukauden välein. Samalla tehtäisiin muutoksia karensseihin.

Työmahdollisuuden hakemiseksi laskettaisiin:

- työhakemus
- suora yhteydenotto työnantajaan
- osallistuminen rekrytointitpahtumaan
- ilmoittautuminen vuoratyötä välittävien tai laskutuspalveluita tarjoavien yritysten rekisteriin
- muu vastaava tapa

Haettavien paikkojen tulisi olla sellaisia, joihin työnhakija voi perustellusti odottaa työllistyvänsä. Jos henkilö ei hae vaadittua määrää työmahdollisuuksia kuukaudessa, seuraisi ensin muistutus, karenssi ja lopulta 12 viikon työssäolovelvoite (= porrastettu seuraamus).

Työnhausta raportointaisiin lähtökohtaisesti verkkopalvelussa ja raportti lähetettäisiin maakunnalle tai palvelutuottajalle, jotka korvaavat nykyiset TE-toimistot.

Työnhakua seurattaisiin lähtökohtaisesti työnhakijan itse lähettämien tietojen perusteella. Tarvittaessa maakunnalle tai palvelutuottajalle pitäisi kuitenkin toimittaa työnhakuun liiityviä hakemuksia, sähköpostiviestejä ja muuta vastaavaa aineistoa tarkistusta varten.

Karenssit porrastettaisiin omaehtoisen työnhaun tilanteiden lisäksi myös silloin, kun henkilö on kieltäytynyt työllistymistä edistävästä palvelusta tai keskeyttänyt palvelun. Nykyiseen verrattuna karenssit lyhenisivät porrastuksen yhteydessä.

Esitysluonnoksen mukaan velvoittavat työtarjoukset poistuisivat. Työnhakijalle tehtäisiin edelleen työtarjouksia, kuten ennenkin, mutta näihin paikkoihin hakematta jättäminen ei aiheuttaisi karenssia. Työnhakusuunnitelmassa voitaisiin kuitenkin sopia tietyistä työpaikoista, joihin työnhakijan on haettava. Näihin paikkoihin hakematta jättämisestä seuraisi porrastettu seuraamus.

Lakimuutoksen voimaantulosta ei ole vielä tietoa.


Karenssit lyhenisivät ja porrastettaisiin

Aktmal II - muutokset karensseissa
Työnhakijan menettelyNykyinen, poistuva seuraamusUusi, esitysluonnoksen mukainen seuraamus
Omatoimisen työnhaun laiminlyönti, ml. suunnitelmassa yksilöidyn työpaikan hakeminen

Työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytyminen

Työllistymistä edistävän palvelun keskeyttäminen
Tarjotun työn hakematta jättäminen (yleensä 60 päivän karenssi)

Työllistymissuunnitelman laatimisesta kieltäytyminen (vähintään 30 päivän karenssi)

Työllistymissuunnitelman toteuttamatta jättäminen, ml. suunnitelmassa edellytetty omatoiminen työnhaku (60 päivän karenssi)

Työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytyminen (60 päivän karenssi)

Työllistymistä edistävän palvelun keskeyttäminen (60 päivän karenssi)
Porrastettu seuraamus:

1.Muistutus

2.10 päivän karenssi

3.20 päivän karenssi

4.Työssäolovelvoite
Varmasta työpaikasta kieltäytyminen, koskisi vain vähintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötäVarmasta koko- tai osa-aikaisesta työpaikasta kieltäytyminen (työn keston mukaan 90 tai 30 päivän karenssi)90 päivän karenssi
Työnhakija jättää saapumatta työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteenEtuuden menetys suunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jäämisestä siihen asti, kun suunnitelma on laadittu, kuitenkin aina vähintään 15 päivän karenssiEtuuden menetys saapumatta jäämisestä siihen asti, kun suunnitelma on laadittu
Taulukon lähde: TEM


Lisää aiheesta:

TEM: Kysymyksiä ja vastauksia omatoimisen työnhaun mallista
TEM: Lausuntopyynnöt

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit