Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika lyheni vuonna 2011 taantumaa edeltävälle tasolle

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 22.3.2012

Työttömyyskassojen käsittelyajat ovat lyhentyneet selvästi kahden viime vuoden aikana.

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin vuonna 2011 keskimäärin 15,5 päivässä. Puolessa tapauksista päätös tehtiin viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Käsittelyaikojen mediaaniluku vaihteli kassoittain kahdesta päivästä 14 päivään.

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika oli lähes puolittunut vuoden 2009 tasosta ja se oli viime vuonna yhtä pitkä kuin vuonna 2008 ennen päivärahahakemusten määrän suurta kasvua.

Käsittelyaikojen lyhentyminen johtuu osaltaan kohentuneesta työllisyystilanteesta. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön puheenjohtaja Aleksei Solovjew kertoo, että hakemusmäärien laskun lisäksi käsittelyaikoihin on voitu vaikuttaa työn uudelleenjärjestelyin. - Työttömyyskassoissa on viime vuosina panostettu erityisesti käsittelytyön tehokkaaseen organisointiin ja esimerkiksi sähköisten hakemusten lisääntyminen on osaltaan lyhentänyt käsittelyaikoja.

Taantuman aikana työttömyyskassojen henkilöstö kasvoi noin neljänneksellä ja suuri osa uusista etuuskäsittelijöistä työllistyy edelleen kassassa. Työttömyysasteen vaihdellessa aloittain henkilöstöä on myös siirtynyt työttömyyskassasta toiseen. - Kassat ovat paremmin varautuneita työttömyyden kasvuun kuin kolme vuotta sitten, jolloin osaavasta henkilökunnasta oli suuri pula, Solovjew arvioi.

Työttömyysetuuspäätösten määrä laskussa
Käsittelyaikatilaston mukaan työttömyyskassat antoivat vuonna 2011 lähes miljoona ansiopäivärahapäätöstä. Näistä noin 871 000 annettiin työttömyyden ajalta ja 77 000 aktiivitoimenpiteen ajalta. Aktiivitoimenpiteet tarkoittavat työllistymistä edistäviä jaksoja, kuten koulutusta tai työharjoittelua. Lisäksi vuorottelukorvauspäätöksiä tehtiin noin 16 000 kappaletta. Työttömyyskassojen antamien ansiopäivärahapäätösten määrä laski viime vuodesta noin 14 prosenttia. Vuorottelukorvauspäätöksiä puolestaan tehtiin 11 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Työttömyyskassojen etuuspäätösten lukumääriä ja käsittelyaikoja seurataan Finanssivalvonnassa. Finanssivalvonta julkaisee käsittelyaikatiedot osana kassojen toimintaa ja taloutta kuvaavaa Työttömyyskassat-tilastojulkaisua. Käsittelyaikatilastossa huomioidaan ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kielteiset päätökset.

Lisätiedot
Niina Jussila
toiminnanjohtaja
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ
09 7744 0011
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit