Ansiopäivärahan verotus muuttuu vuodenvaihteessa

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 27.11.2015

Ensi vuonna palkkaa varten annettua ennakkopidätysprosenttia korotetaan ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta maksettaessa niin, että ennakkopidätys on vähintään 25 %. Jos etuudensaaja kuitenkin toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta.

Verohallinto julkaisi uuden päätöksen ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 27.11.2015. Päätös tulee voimaan 1.1.2016.

Ennakkopidätys 2016
Ennakkopidätys uuden ohjeen mukaan 1.1.2016 alkaenEnnakkopidätys ennen ohjemuutosta
Etuudensaaja toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortinVero pidätetään muutosverokortin mukaan.Vero pidätetään muutosverokortin mukaan.
Etuudensaaja ei toimita työttömyyskassaan verokorttia.Kassa käyttää vuoden alussa verottajalta saamiansa verotustietoja. Vero pidätetään kuitenkin vähintään 25 % suuruisena.Kassa käyttää vuoden alussa verottajalta saamiansa verotustietoja. Ennakkopidätysprosenttia
korotetaan ansiopäivärahaa
maksettaessa 2-4 %-yksikköä. Tämän lisäksi vero pidätetään vähintään 20 % suuruisena. Vuorottelukorvausta maksettaessa ennakkopidätysprosenttia
lasketaan 3 %-yksikköä.
Etuudensaaja toimittaa kassaan palkkaa varten annetun muutosverokortin.Vero pidätetään muutosverokortin mukaan, kuitenkin vähintään 25 % suuruisena.Muutosverokortin mukaista ennakkopidätysprosenttia
korotetaan ansiopäivärahaa
maksettaessa 2-4 %-yksikköä. Tämän lisäksi vero pidätetään vähintään 20 % suuruisena. Vuorottelukorvausta maksettaessa ennakkopidätysprosenttia
lasketaan 3 %-yksikköä.


Takaisin

Yleiset kirjanmerkit