Ansioturvamenot olivat viime vuonna 2,8 miljardia euroa

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 29.6.2015

Etuuskulut kasvoivat 14 % edellisvuodesta. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 6 %.

Joka kuudes työttömyyskassan jäsen oli viime vuonna työttömänä

Työttömyyskassoihin kuului vuonna 2014 lähes kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää. 16 % jäsenistä sai vuoden aikana ansiopäivärahaa vähintään yhdeltä päivältä. 1 % jäsenistä sai vuorottelukorvausta.

Ansiopäivärahaa tai vuorottelukorvausta maksettiin viime vuonna yhteensä 42 miljoonalta päivältä.

Valtion etuuskulut kasvoivat vain hieman

Valtio rahoittaa ansiopäivärahaa peruspäivärahan suuruiselta osalta. Vuonna 2014 valtion etuuskulut nousivat 1 % edellisvuodesta. Työttömyysvakuutusrahasto on ansioturvaetuuksien suurin rahoittaja. Työttömyysvakuutusrahaston etuuskulut nousivat 25 % edellisvuodesta. Työttömyyskassojen omalla vastuulla olevat etuuskulut kasvoivat 15 %.

Kassojen jäsenmaksut kasvussa

Työttömyyskassojen jäsenmaksut ovat nousseet vuosina 2014 ja 2015 yhteensä noin viidenneksellä. Jäsenmaksujen nousu johtuu etuuskulujen kasvusta.

Lähde

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on julkaissut työttömyyskassojen taloutta ja jäsenistöä kuvaavan tilastojulkaisun. Julkaisu löytyy osoitteesta www.tyj.fi/tilastot. Julkaisun taulukot perustuvat Finanssivalvonnan keräämiin tietoihin. Taulukot on koottu ja suunniteltu Työttömyyskassojen Yhteisjärjestössä.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
09 7744 0011 / 050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Liitteet

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2014
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tilastojulkaisu (sivun 10 Hallintokulut-taulukkoa korjattu 16.8.2016)
807KB, päivitetty 29.6.2016Takaisin

Yleiset kirjanmerkit