Lakimuutos selkeyttää yrittäjän perheenjäsenten tilannetta

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 16.11.2018

Hallitus on esittänyt lakimuutosta, jonka mukaan oman perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, katsottaisiin työttömyysturvassa palkansaajiksi. Nykyisin tällainen henkilö on työttömyysturvassa yrittäjä. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö katsoo, että muutos selkeyttäisi yrittäjien perheenjäsenten tilannetta ja vähentäisi liittymistä väärään työttömyyskassaan.

Väärään kassaan kuuluminen vähenee

Nykyisin perheyrityksessä työskentelevien yrittäjän perheenjäsenten on liityttävä yrittäjien työttömyyskassaan. Perheenjäsenet liittyvät usein kuitenkin virheellisesti palkansaajien kassaan. Virheellisen vakuuttamisen vuoksi heidän työssäoloedellytyksensä ei kerry ja heillä ei työttömyyden alkaessa ole oikeutta ansiopäivärahaan.

”Työttömyyskassat voivat tutkia asian jäseneksi liityttäessä, mutta myöhemmin tapahtuneet muutokset eivät yleensä tule kassojen tietoon. Tämän vuoksi väärään kassaan kuulumista on ollut vaikea vähentää.” toteaa Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Niina Jussila. ”Muutos on parannus nykytilanteeseen.”

Perheenjäsenillä kaksinkertainen työssäoloedellytys

Yrittäjän perheenjäsenet eivät kuitenkaan olisi täysin samassa tilanteessa, kuin muut palkansaajat, sillä työssäoloedellytys olisi heidän kohdallaan kaksinkertainen. Yhteisjärjestön mielestä tämä lisäehto on tarpeeton ja monimutkaistaa järjestelmää turhaan. Yrittäjän perheenjäsenten kannalta tilannetta vaikeuttaa myös se, että työskentelyä perheyrityksessä ei voi yhdistää muuhun työskentelyyn työttömyysturvan työssäoloedellytystä laskettaessa.

”Yksinkertaisempi ja jäsenelle edullisempi ratkaisukin olisi ollut mahdollinen” katsoo Jussila.

Työssäoloedellytyksen tulee kertyä kokonaisuudessaan sellaisena aikana, jona henkilöllä ei ole omistusosuutta yrityksestä.

Pienikin omistusosuus muuttaa jatkossakin yrittäjäksi

Lakimuutoksen jälkeenkin henkilö, joka omistaa edes pienen osan (yli 0 %) sellaisesta yrityksestä, jossa hän työskentelee ja jonka hänen perheensä omistaa, on työttömyysturvassa edelleen yrittäjä.

Muutos voimaan heinäkuun alussa

Hallituksen esityksen mukaan muutos tulisi voimaan 1.7.2019 ja se koskisi 1.7.2019 jälkeen tehtyä työtä. Yrittäjän ei-omistavien perheenjäsenten tulisi siis siirtyä palkansaajakassaan heinäkuun alussa, jotta heidän työskentelynsä perheyrityksessä kerryttää edelleen työttömyysvakuutusta.

Yrittäjänä täyttyneen työssäoloedellytyksen voi tuoda niin kutsutun jälkisuojan perusteella mukanaan palkansaajakassaan, jos liittyy uuteen kassaan kuukauden sisällä siitä, kun on eronnut entisestä kassasta. Lisätietoa jälkisuojasta löydät tästä: Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen

Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit