STM tiedottaa, Työttömyysvakuutusmaksujen perintä työttömyysvakuutusrahastolle

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 11.5.2012

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 10.5.2012

Kaikkien työttömyysvakuutusmaksujen perintä ehdotetaan siirrettäväksi työttömyysvakuutusrahastolle (TVR). Tällä hetkellä työttömyysvakuutusmaksut perii sama vakuutusyhtiö, josta työnantaja on ottanut tapaturmavakuutuksen. Valtiokonttori perii maksut valtiolta ja valtion liikelaitoksilta. Siirtymisestä keskitettyyn, TVR:n hoitamaan perintään on sovittu hallitusohjelmassa.

Nykyjärjestelmässä vakuutusyhtiöt ja Valtiokonttori tilittävät työnantajalta perimänsä maksut edelleen TVR:lle. Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa maksuilla ansiosidonnaisia työttömyysetuuksia, jotka maksetaan työttömille pääasiassa työttömyyskassojen kautta.

Perinnän siirto TVR:lle yksinkertaistaisi ja tehostaisi työttömyysvakuutusjärjestelmää. Nykyisen 13 vakuutuslaitoksen ja Valtiokonttorin sijasta yksi toimija sekä perisi maksut, valvoisi maksujen suorittamista että hoitaisi asiakaspalvelun. Järjestelmän yksinkertaistaminen vähentäisi kustannuksia noin kymmenellä miljoonalla eurolla, koska TVR ei enää joutuisi maksamaan vakuutusyhtiöille korvausta maksujen perinnästä. TVR myös saisi työttömyysvakuutusvarat käyttöönsä välittömästi ilman välikäsiä ja korkotulojen menetyksiä.

Työnantaja vastaa sekä työnantajan että työntekijän työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta. Työttömyysvakuutusmaksu perittäisiin jatkossakin vuosittain etukäteen ennakkomaksuna. Ennakon ja lopullisen maksun välinen erotus tasoitettaisiin vakuutusvuoden päätyttyä. Työttömyysvakuutusmaksun määräytyminen tai maksun perusteet eivät muuttuisi.

Perintämenettely muuttuisi laskutukseen perustuvasta perinnästä työttömyysvakuutusrahaston päätökseen perustuvaksi. Työnantaja voisi valittaa päätöksestä työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan. Perintämenettelystä säädettäisiin nykyistä tarkemmin lain tasolla.

Hallitus antoi eduskunnalle asiaa koskevan esityksen torstaina 10. toukokuuta. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1.10.2012, ja se koskisi ensimmäisen kerran vuoden 2013 työttömyysvakuutusmaksuja.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, p. 09 160 73868, etunimi.sukunimi a stm.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit