Työttömyys kasvaa yhä osalla aloja

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 1.9.2016

Teollisten alojen työttömyyskassat uskovat, että työttömyyden pohjakosketus on nähty ja työllisyystilanne paranee kuluvana vuonna. Julkisen puolen työttömyys näyttää kuitenkin kasvavan ja muun muassa opettajien ja sairaanhoitajien työttömyys on yhä kasvussa. Myöskään palvelualoilla ei ole vielä havaittu selkeää työttömyyden vähentymistä.

Kassat ovat arvioineet työttömyyden kehitystä ansiopäivärahan hakemusmäärien perusteella.

Hakemusten määrä on laskenut alkuvuonna kaikkiaan 6 % viime vuodesta niiden hakijoiden kohdalla, jotka eivät ole aiemmin olleet työttömänä, tai jotka ovat edellisen työttömyysjaksonsa jälkeen olleet työssä vähintään puoli vuotta. Näiden hakemusten perusteella voidaan seurata uusien työttömien määrää.

Kaikkien saapuneiden hakemusten kohdalla laskua on 1 %.

Hakemusmäärien lasku ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti alojen kesken. Esimerkiksi kuljetusalalla uusien työttömien tekemien hakemusten määrä on laskenut 14 %. Terveydenhuoltoalalla kasvua vastaavassa hakemustyypissä on 20 %.

Työttömyys kasvaa opetusalalla, terveydenhuoltoalalla ja laajemmin julkisella kentällä. Julkisilla aloilla myös odotetaan yhä uusia lomautuksia. Vähenemistä on tapahtunut muun muassa metalli- ja kuljetusalalla ja teollisuuden toimihenkilöillä. Palvelualoilla kehityksen suunta ei ole vielä selvä – merkkejä on sekä tilanteen paranemisesta että huononemisesta.


Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit