Työttömyysturva rakenneuudistuksessa

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 27.9.2013

Rakennepoliittisessa ohjelmassa ja työllisyys- ja kasvusopimuksessa esitetään työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaajärjestelmään vaikuttavia muutoksia.

Rakennepoliittisessa ohjelmassa ja työllisyys- ja kasvusopimuksessa on esitetty, että

  • työttömyyspäivärahakauden alussa asetettavaa omavastuuaikaa lyhennettäisiin seitsemästä päivästä viiteen.
  • työttömyysetuuksien ennakkomaksun saamista helpotettaisiin.
  • työttömyysetuuksiin asetettaisiin 300 euron suojaosa työtuloille. Näin alle 300 euron työtulot eivät vaikuttaisi työttömyysetuuden määrään. Lisäksi työttömyyspäivärahan ja työtulon yhteinen enimmäismäärä voisi olla työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.
  • työttömällä olisi velvollisuus ottaa vastaan työtä myös nykylain mukaisen 80 kilometrin työssäkäyntialueen ulkopuolelta, jos yhdensuuntainen matka‐aika joukkoliikennevälineellä on enintään 1,5 tuntia kokopäiväisessä työssä.
  • vuorotteluvapaan edellytyksiä tiukennettaisiin.

Omavastuuajan lyhentäminen ja työttömyysturvan suojaosan käyttöönotto pyritään liittämään jo eduskunnan käsittelyssä olevaan työttömyysturvan uudistukseen (katso 4.9.2013 - Työttömyysturvalakia uudistetaan), joka tulee voimaan vuoden 2014 alusta.

Huomaathan, että tässä infomateriaalissa esitetyt tiedot ovat alustavia. Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä omaan työttömyyskassaasi.


Lisätietoa

Rakennepoliittinen ohjelma talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi
Työllisyys- ja kasvusopimus

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit