Työttömyysturvan leikkaukset kohdistuvat pääasiassa pitkäaikaistyöttömiin

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 27.10.2015

Hallitus aikoo rajata ansioturvan enimmäiskeston 400 päivään. Lakimuutos vaikuttaisi 8-10 % ansiopäivärahan saajista. Työttömyyskassojen näkemyksen mukaan lakimuutoksen mahdollinen säästövaikutus työttömyyskassojen talouteen jää pieneksi. Samalla kuitenkin leikataan niiden ansiopäivärahan saajien tukea, jotka tarvitsevat sitä eniten.

Työttömyysturvan leikkauksia valmistelleen työryhmän mukaan ansiopäivärahaa maksettaisiin jatkossa enintään 400 päivän ajalta, jos henkilö on alle 58-vuotias. Jos työhistoriaa on lisäksi alle kolme vuotta, ansiopäivärahaa maksettaisiin enintään 300 päivältä.

Ansiopäivärahaa maksettiin vuoden 2014 aikana 322 000 henkilölle. Heistä noin 30 000 olisi tippunut työmarkkinatuelle 400 päivän jälkeen, jos ehdotettu lakimuutos olisi ollut voimassa viime vuonna. Enimmäiskeston rajaus 300 päivään niiden henkilöiden kohdalla, joilla on lyhyt työhistoria, olisi vaikuttanut arviolta muutamaan tuhanteen päivärahan saajaan. Vaikutus olisi pienempi, koska nuoret ansiopäivärahan saajat, joilla on tyypillisesti lyhyt työhistoria, ovat työttömänä melko lyhyen ajan.

Keston leikkaus vaikuttaakin ennen kaikkea ikääntyneisiin pitkäaikaistyöttömiin. Leikkaus kohdistuu näin pieneen pitkäaikaistyöttömien ryhmään, jonka asema työmarkkinoilla on alun perin huono.

Enimmäiskeston leikkauksella on päivärahan saajan kannalta suurin rahallinen merkitys. Keston leikkaus voi merkitä keskituloisella päivärahan saajalla noin 3 500 euron menetystä.

Laajuudeltaan merkittävin leikkaus koskee omavastuuaikaa. Korvauksettoman omavastuuajan pidentäminen viidestä päivästä seitsemään koskee kaikkia päivärahan saajia. Koska omavastuuaika asetetaan uudelleen kerran vuodessa niiden henkilöiden kohdalla, jotka työskentelevät vähintään 18 tuntia viikossa, omavastuuaikaa koskeva lakimuutos leikkaa erityisesti osa-aikatyötä tekeviltä ja osittain lomautetuilta.

Korotusosien leikkaukset vaikuttavat niihin työttömiin, jotka osallistuvat työllistymistä edistäviin palveluihin ja niihin, jotka ovat tehneet ennen työttömyyttä 20 vuoden työuran. Pitkän työuran perusteella korotusosaa saaneita oli viime vuonna 18 000. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta korotusosaa sai 40 000 päivärahan saajaa.


Keston lyhentäminen 2017
Leikkaustoimenpide ja sen vaikutuksetVaikutuksen laajuusVaikutus etuuteen: palkka ennen työttömyyttä 1500 € / kk
Vaikutus etuuteen: palkka ennen työttömyyttä 2500 € / kk *
Vaikutus etuuteen: palkka ennen työttömyyttä 3500 € / kk

Enimmäiskesto lyhenee 400 päivään, jos henkilö on alle 58-vuotias30 000 päivärahan saajaa– 1 529 €– 3 533 € – 5 264 €
Enimmäiskesto lyhenee 300 päivään, jos työhistoriaa on alle 3 vuottaei tilastotietoa, arvion mukaan muutama tuhat päivärahan saajaa– 1 529 €– 3 533 € – 5 264 €
Omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään322 000 päivärahan saajaa– 96 €– 136 €– 171 €
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan pienempää korotusosaa40 000 päivärahan saajaa– 204 €– 471 €– 891 €
Pitkän työuran perusteella ei enää makseta korotusosaa18 000 päivärahan saajaa– 398 €– 918 € 1 459 €
* Ansiopäivärahan saajan keskimääräinen palkka ennen työttömyyttä on noin 2 500 euroa kuukaudessa.


Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
09 7744 0011 / 050 911 8511
niina.jussila a tyj.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit